User Tools

Site Tools


101--su-i-ng-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101--su-i-ng-c-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Đá Suối Ngọc</​b>​ là một rạn san hô vòng thuộc cụm Bình Nguyên của quần đảo Trường Sa, cách đá Vành Khăn 29 hải lý (53,7 km) về phía nam.<sup id="​cite_ref-durham_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Đá Suối Ngọc là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Trung Quốc. Hiện chưa rõ nước nào thực sự kiểm soát đá này.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tên gọi: <​i>​đá Suối Ngọc</​i>;​ tiếng Anh: <​i>​Alicia Annie Reef</​i>;​ tiếng Trung: <span lang="​zh-Hans">​仙娥礁</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Xiāné jiāo</​span></​i>,​ Hán-Việt:​ <​i>​Tiên Nga tiêu</​i></​li>​
 +<​li>​Đặc điểm: phần nhiều nổi lên khỏi mặt nước. Ở góc phía bắc có một bãi cát nhỏ với độ cao khoảng 1,2 m so với mặt biển. Tổng diện tích của rạn vòng là 14 km<​sup>​2</​sup>​.<​sup id="​cite_ref-durham_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-durham-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Hancox,​ David; Prescott, Victor (1995). <i>A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of Hydrographic Surveys amongst Those Islands</​i>​. Maritime Briefings <​b>​1</​b>​. University of Durham, International Boundaries Research Unit. tr. 29. ISBN 1897643187.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3A%C4%90%C3%A1+Su%E1%BB%91i+Ng%E1%BB%8Dc&​amp;​rft.au=Hancox%2C+David%3B+Prescott%2C+Victor&​amp;​rft.aulast=Hancox%2C+David%3B+Prescott%2C+Victor&​amp;​rft.btitle=A+Geographical+Description+of+the+Spratly+Islands+and+an+Account+of+Hydrographic+Surveys+amongst+Those+Islands&​amp;​rft.date=1995&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=1897643187&​amp;​rft.pages=29&​amp;​rft.pub=University+of+Durham%2C+International+Boundaries+Research+Unit&​amp;​rft.series=Maritime+Briefings&​amp;​rft.volume=1&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181010234421
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.200 seconds
 +Real time usage: 0.276 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1486/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 58253/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3799/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1551/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.064/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.26 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 201.781 ​     1 -total
 + ​63.22% ​ 127.562 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Disputed_Islands
 + ​57.59% ​ 116.204 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​15.38% ​  ​31.038 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​13.81% ​  ​27.872 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​13.24% ​  ​26.713 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Qu&#​7847;​n_&#​273;&#​7843;​o_Tr&#​432;&#​7901;​ng_Sa
 + ​11.17% ​  ​22.544 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.43% ​  ​21.047 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 + ​10.41% ​  ​20.997 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​10.15% ​  ​20.484 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1436168-0!canonical and timestamp 20181010234421 and revision id 26346686
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101--su-i-ng-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)