User Tools

Site Tools


101-s-n-bay-long-xuy-n-la-gi

Sân bay Long Xuyên
Long Xuyen Airport
Cảng hàng không Long Xuyên
Phi trường Long Xuyên
Vị trí
Thành phố Thành phố Long Xuyên
Thông tin chung
Kiểu sân bay Quân sự và dân sự
Cơ quan quản lý Tỉnh An Giang
Các đường băng
Hướng Chiều dài (m)) Bề mặt
? 700m

Sân bay Long Xuyên (hay có tên khác là Sân bay Vàm Cống) nằm ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Sân bay có một đường băng dài 700m, dùng để phục vụ trong chiến tranh.

Hiện nay sân bay này đã bị bỏ hoang và ngưng khai thác.

Tỉnh còn có hai sân bay: Sân bay Châu Đốc và Sân bay Núi Sam, nhưng tất cả đang bị bỏ hoang. Chính phủ đang có đề án xây dựng sân bay thứ tư phục vụ hành khách: Sân bay An Giang, dự kiến đi vào hoạt động năm 2020.

101-s-n-bay-long-xuy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)