User Tools

Site Tools


101-s-n-d-i-l-n-la-gi

Taenia solium, còn được gọi là sán dải heo hay sán dải lợn, là loài sán dải thuộc bộ cyclophyllid trong chi Taeniidae. Loài này ký sinh trong cơ thể heo và con người, phân bố ở châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, và một phần của Nam Âu, và một số nơi ở Bắc Mỹ. Giống như các loài sán dải thuộc bộ cyclophyllid khác, T. solium có bốn đĩa hút tròn ở chủy. T. solium cũng có hai hàng móc ở chân chủy.

T. solium có chu trình phát triển tương tự với Taenia saginata,. Nang sán có ba loại hình thái khác nhau.[1]

  1. ^ Rabiela MT, Rivas A, Flisser A (1989). Morphological types of Taenia solium cysticerci. Parasitol. Today 5: 357-359.
101-s-n-d-i-l-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)