User Tools

Site Tools


101-s-n-d-y-b-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-s-n-d-y-b-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Sán dây bò</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i>​Taenia saginata</​i>​) là một loài ký sinh trùng. Sán dây hiện diện ở những nơi gia súc được nuôi bởi những người bệnh duy trì vệ sinh kém, phân con người được xử lý không phù hợp, chương trình kiểm dịch thịt tồi, thịt được ăn khi nấu chưa chín kỹ. Là bệnh tương đối phổ biến ở châu Phi, một số phần của Đông Âu, Đông Nam Á, và châu Mỹ La tinh<sup id="​cite_ref-lange_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Loài này dài từ 4 – 12 m, thân có trên 1.000 đốt, đốt trưởng thành dài khoảng 20 – 30 mm. Cùng với sán dây lợn (<​i>​Taenia solium</​i>​) nó là một trong những loài ký sinh ở gia súc và lây qua con người khi ăn phải thịt trâu, bò hoặc thịt lợn có nang ấu trùng sán mà không được đun nấu chín kỹ.
 +Sán dây bò trưởng thành ký sinh ở ruột non. Trứng sán dây theo đốt già rụng ra khỏi cơ thể sán rồi ra ngoài theo phân. Khi trứng sán dây bò được trâu, bò ăn phải vào trong cơ thể, trứng sán phát triển thành nang ấu trùng sán. Để thực hiện được chu kỳ phát triển của ký sinh trùng, sán dây bò cần phải có vật chủ trung gian là trâu, bò, lợn. Con người gần như là vật chủ chính duy nhất của ký sinh trùng và cũng là nguồn lây nhiễm duy nhất.
 +Ba tháng sau kể từ khi người ăn phải thịt trâu, bò, lợn có nang ấu trùng, ký sinh trùng sán dây trưởng thành về sinh dục và bắt đầu đứt các đốt già. Sán dây có thể sống trong cơ thể con người từ 50 - 70 năm. Bệnh nhân có các triệu chứng như bị đầy bụng, đau vùng rốn, dần dần thấy yếu mệt, chóng mặt, hoa mắt, đau đầu, hạ huyết áp và thiếu máu...
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-lange-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Lange Microbiology,​ Chapter 46. Medical Parasitology.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181022133806
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.304 seconds
 +Real time usage: 0.360 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4200/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 127828/​2097152 bytes
 +Template argument size: 18525/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 20/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 292/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.084/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.59 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 279.167 ​     1 -total
 + ​99.51% ​ 277.796 ​     8 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​64.05% ​ 178.796 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 + ​45.50% ​ 127.012 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​39.18% ​ 109.367 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Helminthiases
 + ​20.17% ​  ​56.299 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​12.54% ​  ​34.997 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  7.08%   ​19.753 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  6.29%   ​17.550 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  2.82%    7.872      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1434342-0!canonical and timestamp 20181022133805 and revision id 40269571
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-s-n-d-y-b-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)