User Tools

Site Tools


101-s-n-v-n-ng-lu-n-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-s-n-v-n-ng-lu-n-n-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​caption class="​fn org">​Sân vận động Olympic</​caption><​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Olympic Stadium (London), 16 April 2012.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​Olympic_Stadium_%28London%29%2C_16_April_2012.jpg/​300px-Olympic_Stadium_%28London%29%2C_16_April_2012.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​Olympic_Stadium_%28London%29%2C_16_April_2012.jpg/​450px-Olympic_Stadium_%28London%29%2C_16_April_2012.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7d/​Olympic_Stadium_%28London%29%2C_16_April_2012.jpg/​600px-Olympic_Stadium_%28London%29%2C_16_April_2012.jpg 2x" data-file-width="​1822"​ data-file-height="​1366"/><​p>​Nhìn từ trên cao sân vận động Olympic tháng 4 năm 2012</​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa chỉ</​th><​td class="​label">​
 +Luân Đôn<​br/>​Anh</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vị trí</​th><​td class="​label">​
 +Marshgate Lane<​br/>​Olympic Park, Stratford<​br/>​Luân Đôn, Vương quốc Liên hiệp Anh</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tọa độ</​th><​td>​
 +<span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​51°32′19″B</​span>​ <span class="​longitude">​0°00′59″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​51,​53861°B 0,​01639°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​51.53861;​ -0.01639</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​51°32′19″B</​span>​ <span class="​longitude">​0°00′59″T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​51,​53861°B 0,​01639°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​51.53861;​ -0.01639</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Điều hành</​th><​td class="​agent">​
 +Olympic Delivery Authority</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sức chứa</​th><​td>​
 +Tổ chức điền kinh: 60.000<​br/>​Tổ chức bóng đá: 60.000<​br/>​Tổ chức sự kiện biểu diễn: 80.000<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mặt sân</​th><​td>​
 +Cỏ</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​ccc">​Xây dựng</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khởi công</​th><​td>​
 +2007</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Xây xong</​th><​td>​
 +2011</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Khánh thành</​th><​td>​
 +2011</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Trị giá</​th><​td>​
 +486 triệu bảng<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kiến trúc sư</​th><​td>​
 +Populous (trước là HOK Sport)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kỹ sư kết cấu</​th><​td>​
 +Buro Happold</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kỹ sư dịch vụ</​th><​td>​
 +Buro Happold</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà thầu chính</​th><​td>​
 +Sir Robert McAlpine Ltd</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​ccc">​Sử dụng</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Thế vận hội Mùa hè 2012<​br/>​Thế vận hội Người khuyết tật Mùa hè 2012<​br/>​2017 World Championships in Athletics<​br/>​West Ham United (2016 - nay)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Sân vận động Olympic</​b>​ ở Luân Đôn là trung tâm của Thế vận hội Mùa hè 2012 và Paralympic Mùa hè 2012, chặng dừng chân cuối cùng trong đợt rước đuốc Thế vận hội Mùa hè 2012, là địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao cũng như lễ khai mạc Thế vận hội Mùa hè 2012.
 +</​p><​p>​Sân nằm ở Olympic Park Stratford, Lower Lea Valley East End của London. Sân vận động có sức chứa 80.000, là sân vận động lớn thứ ba ở Anh sau sân vận động Wembley và Sân vận động Twickenham. Hiện nay sân đang là sân nhà của West Ham United F.C.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Whetstone,​ Sean (15 tháng 2 năm 2014). “The Black and White Seated Olympic Stadium”. <​i>​West Ham Till I Die</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2015</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AS%C3%A2n+v%E1%BA%ADn+%C4%91%E1%BB%99ng+Lu%C3%A2n+%C4%90%C3%B4n&​amp;​rft.atitle=The+Black+and+White+Seated+Olympic+Stadium&​amp;​rft.au=Whetstone%2C+Sean&​amp;​rft.aufirst=Sean&​amp;​rft.aulast=Whetstone&​amp;​rft.date=30+September+2015&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=West+Ham+Till+I+Die&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.westhamtillidie.com%2Fposts%2F2014%2F02%2F15%2Fthe-black-and-white-seated-olympic-stadium&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Staff (ngày 3 tháng 10 năm 2011). “London 2012 Olympic Stadium Athletics Track Completed”. BBC Sport<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 5 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AS%C3%A2n+v%E1%BA%ADn+%C4%91%E1%BB%99ng+Lu%C3%A2n+%C4%90%C3%B4n&​amp;​rft.au=Staff&​amp;​rft.aulast=Staff&​amp;​rft.btitle=London+2012+Olympic+Stadium+Athletics+Track+Completed&​amp;​rft.date=14+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=BBC+Sport&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2Fsport1%2Fhi%2Folympics%2Flondon_2012%2F15149865.stm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181011001706
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.136 seconds
 +Real time usage: 0.181 seconds
 +Preprocessor visited node count: 628/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19603/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3151/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2255/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.059/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.31 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 150.111 ​     1 -total
 + ​73.88% ​ 110.901 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_v&#​7873;​_s&​acirc;​n_v&#​7853;​n_&#​273;&#​7897;​ng
 + ​65.03% ​  ​97.619 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.05% ​  ​39.104 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.69% ​  ​31.051 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​16.65% ​  ​24.991 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_web
 +  9.51%   ​14.272 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​If_empty
 +  5.00%    7.502      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  4.55%    6.833      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEBASE
 +  3.72%    5.581      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1407391-0!canonical and timestamp 20181011001706 and revision id 40187327
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-s-n-v-n-ng-lu-n-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)