User Tools

Site Tools


101-s-ng-luchosa-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-s-ng-luchosa-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​80b0e0;">​Luchosa<​br/><​i>​Лучоса</​i></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Luchesa.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​Luchesa.jpg/​280px-Luchesa.jpg"​ width="​280"​ height="​210"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​Luchesa.jpg/​420px-Luchesa.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​Luchesa.jpg/​560px-Luchesa.jpg 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/><​p>​Sông Luchosa trong huyện Vitebsk</​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Lưu lượng</​th><​td>​
 +21,4 km<​sup>​3</​sup>/​giây</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​80b0e0;">​Dòng chảy</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thượng nguồn</​th><​td>​
 +hồ Zelyanskoye</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Cửa sông</​th><​td>​
 +sông Buh Tây</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Cao độ</​span></​th><​td>​
 +154 km</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Các quốc gia lưu vực</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Belarus"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Flag_of_Belarus.svg/​23px-Flag_of_Belarus.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Flag_of_Belarus.svg/​35px-Flag_of_Belarus.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​Flag_of_Belarus.svg/​46px-Flag_of_Belarus.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​450"/></​span>​ Belarus</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Luchosa</​b>​ (tiếng Nga: <span lang="​ru">​Лучоса</​span>​ - trước năm 1984 mang tên là <​b>​Luchyesa</​b>​ (<​i>​Лучеса</​i>​) hay <​b>​Luchyosa</​b>​ (<​i>​Лучёса</​i>​) - là một con sông ở Belarus. Nó là phụ lưu phía trái của sông Buh Tây. Nó tọa lạc ở huyện Vitebsk và huyện Liozna thuộc tỉnh Vitebsk, sau đó đổ vào sông Buh Tây thuộc thành phố Vitebsk.
 +</​p><​p>​Sông Luchosa bắt nguồn từ hồ Zelyanskoye (Zelenskoye<​sup id="​cite_ref-enc_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​) gần làng Babinovichi thuộc huyện Liozna. Chiều rộng con sông là 20-30 mét, sau đó nở rộng ra đến 60 mét ở phía hạ lưu. Sông đóng băng từ tháng 12 cho đến cuối tháng 3. Lưu lượng nước chảy ở cửa sông là 21,4 mét khối/​giây. Lưu vực của nó nằm trên bình nguyên Luchosskaya,​ được chia nhỏ thành nhiều thung lũng sông, khe núi và ложбинами. Thung lũng sông có hình thang, chiều rộng 400-600 mét. Bờ sông khá dốc, nhiều chỗ có độ dốc rất lớn<​sup id="​cite_ref-enc_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Vùng ngập dọc theo hai bờ sông, thay đổi không liên tục và phát triển nhiều hơn ở bờ trái. MВ половодье среднее превышение уровня воды над меженью в нижнем течении составляет 6,2 м, максимальное 9,9 м (1956 г.)<sup id="​cite_ref-pr_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Phụ lưu chính ở bờ phải là các sông Chernitsa, Suhodrovka, Vorlye,... còn ở bờ trái là Ordyshevka, Serokorotnyanka,​ Obolyanka, Chernichanka<​sup id="​cite_ref-atl_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Trong vùng lưu vực của sông là các hồ Gorodno, Serokorotnya,​ Kichin, Sitnyanskoye,​...
 +</​p><​p>​Tên con sông có nguồn gốc từ ngôn ngữ vùng Baltic. Sông Laukyesa chảy từ Litva và Latvia cũng có tên mang nguồn gốc tương tự.
 +</​p><​p>​Bên bờ trái, gần làng Baroniki (Boroniki) và bên bờ phải tại các làng Shapur và Myaklovo tọa lạc các địa điểm khảo cổ học về các khu dân cư cổ gọi là gorod (<​i>​город</​i>​),​ selishche (<​i>​cелище</​i>​) cùng với các nấm mộ (kurgan, <​i>​курган</​i>​) của người dân Xlavơ cổ.
 +</p>
  
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <​p>​Reka-luthosa-01.JPG</​p>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Sông Luchosa gần Vitebsk
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <​p>​Luthosa-reka-01.JPG</​p>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Sông Luchosa tại khu vực ngoại vi của Vitebsk
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-enc-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Витебск:​ Энциклопедический справочник / Гл. редактор И. П.Шамякин. — Мн.: БелСЭ им. П. Бровки,​ 1988. — 408 с. — 60 000 экз.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pr-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Природа Белорусии:​ Популярная энциклопедия / Редкол.:​ И. П. Шамякин (гл. ред.) и др. — 2-е. — Мн.: БелСЭ имени Петруся Бровки,​ 1989. — 599 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-857-001-7</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-atl-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Республика Беларусь. Атлас охотника и рыболова:​ Витебская область / Редактор Г. Г. Науменко. — Мн.: РУП «Белкартография»,​ 2010. — 72 с. — 10 000 экз. — ISBN 978-985-508-136-5</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Витебск:​ Энциклопедический справочник / Гл. редактор И. П.Шамякин. — Мн.: БелСЭ им. П. Бровки,​ 1988. — 408 с. — 60 000 экз.</​li>​
 +<​li>​Беларуская энцыклапедыя:​ У 18 т. Т.9: Кулібін - Малаіта / Рэдкал.:​ Г. П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 1999. — Т. 9. — 560 с. — 10 000 экз. — ISBN 985-11-0155-9 (т. 9) (на белор. языке)</​li>​
 +<​li>​Природа Белорусии:​ Популярная энциклопедия / Редкол.:​ И. П. Шамякин (гл. ред.) и др. — 2-е. — Мн.: БелСЭ имени Петруся Бровки,​ 1989. — 599 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85700-001-7</​li>​
 +<​li>​Турецкий С. И. Беларусь. По Западной Двине и её притокам:​ путеводитель туриста-водника. — Мн.: Белкартография,​ 2010. — 120 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-508-143-3</​li>​
 +<​li>​Республика Беларусь. Атлас охотника и рыболова:​ Витебская область / Редактор Г. Г. Науменко. — Мн.: РУП «Белкартография»,​ 2010. — 72 с. — 10 000 экз. — ISBN 978-985-508-136-5</​li>​
 +<​li>​Витебская область:​ Общегеографический атлас / Ред. И. Н. Шлык. — Мн.: РУП «Белкартография»,​ 2008. — 36 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-508-049-8</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1309
 +Cached time: 20181014205325
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.221 seconds
 +Preprocessor visited node count: 375/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 3552/​2097152 bytes
 +Template argument size: 389/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2211/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.122/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.19 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 192.602 ​     1 -total
 + ​66.69% ​ 128.451 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-ru
 + ​24.37% ​  ​46.939 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_river
 + ​20.96% ​  ​40.366 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  4.77%    9.178      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.75%    5.303      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  1.88%    3.614      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Belarus
 +  1.00%    1.929      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon/​core
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1406905-0!canonical and timestamp 20181014205325 and revision id 21010804
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-s-ng-luchosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)