User Tools

Site Tools


101-s-ng-th-v-i-la-gi

Sông Thị Vải là con sông chảy qua và làm ranh giới tự nhiên giữa Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Đoạn hạ lưu từ chỗ sông Gò Gia hợp lưu với Thị Vải ra tới biển còn gọi là sông Cái Mép.

Sông được bắt nguồn từ huyện Long Thành, chảy theo hướng đông - nam, qua Nhơn Trạch, đến thị xã Phú Mỹ đổi hướng theo hướng nam đổ ra biển tại vịnh Gành Rái.

Sông có tổng chiều dài khoảng 76 km, đoạn chảy theo hướng nam làm ranh giới tự nhiên giữa hai huyện Nhơn Trạch, Thành phố Hồ Chí Minh và thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu.

Thị Vải được nối với sông Đồng Tranh bởi sông Bà Giỏi và sông Gò Gia. Đoạn sông Cái Mép có lòng rộng và sâu. Tại đây có cụm cảng Cái Mép gồm:

Đây là con sông bị ô nhiễm nặng; một trong những đơn vị gây ô nhiễm nhiều nhất là xưởng Vedan, bị cáo trong vụ Vedan xả chất thải ra sông Thị Vải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Việt Nam.[1]

  • Vietnam Administrative Atlas, Nhà xuất bản Bản Đồ, 2004
101-s-ng-th-v-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)