User Tools

Site Tools


101-s-nghi-p-i-n-nh-c-a-namthip-jongrachatawiboon-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-s-nghi-p-i-n-nh-c-a-namthip-jongrachatawiboon-la-gi [2018/11/07 17:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​Nữ diễn viên người Thái Lan Namthip Jongrachatawiboon bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 2001 với bộ phim đầu tay Lued Hong.Ngay sau đó,cô đã trở nên nổi tiếng trong làng giải trí Thái sau khi cho ra mắt 2 bộ phim vào 2 năm sau đó:Plerng Maya và Wimarn Din...<​sup id="​cite_ref-beenamthipdotcom_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Cô luôn được các đạo diễn,hay các đồng nghiệp của mình nhận xét là rất hợp khi đóng cặp với nam diễn viên Nawat Kulrattanarak.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Tính đến nay cô đã tham gia 18 bộ phim, với bộ phim nổi tiếng "Dòng Máu Phượng Hoàng"​ đã từng nhận được sự ủng hộ của khán giả Việt Nam. Nhờ phong cách gợi cảm, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt biết nói cùng diễn xuất tự nhiên giàu cảm xúc, Bee đã dần ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Ngoài ra, Bee còn được biết đến như một ca sĩ tài năng, một MC duyên dáng trên đài truyền hình Thái.Chính nhờ những ưu điểm này,cô đã mang về cho mình hơn 11 giải thưởng dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất,nữ diễn viên triển vọng của năm được tổ chức hằng năm tại Bangkok, Thái Lan
 +</p>
  
 +
 +
 +<table class="​wikitable"><​caption>​Chú thích
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th scope="​row"><​img alt="​dagger"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​3/​37/​Dagger-14-plain.png"​ width="​9"​ height="​14"​ data-file-width="​9"​ data-file-height="​14"/></​th>​
 +<​td>​Bộ phim đang khởi quay
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span id="​Xu.E1.BA.A5t_hi.E1.BB.87n_v.E1.BB.9Bi_vai_tr.C3.B2_l.C3.A0_di.E1.BB.85n_vi.C3.AAn"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Xuất_hiện_với_vai_trò_là_diễn_viên">​Xuất hiện với vai trò là diễn viên</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Xu.E1.BA.A5t_hi.E1.BB.87n_v.E1.BB.9Bi_vai_tr.C3.B2_l.C3.A0_kh.C3.A1ch_m.E1.BB.9Di"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Xuất_hiện_với_vai_trò_là_khách_mời">​Xuất hiện với vai trò là khách mời</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span id="​Xu.E1.BA.A5t_hi.E1.BB.87n_v.E1.BB.9Bi_vai_tr.C3.B2_l.C3.A0_hu.E1.BA.A5n_luy.E1.BB.87n_vi.C3.AAn"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Xuất_hiện_với_vai_trò_là_huấn_luyện_viên">​Xuất hiện với vai trò là huấn luyện viên</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1302
 +Cached time: 20181017121418
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.245 seconds
 +Preprocessor visited node count: 811/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 36284/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2048/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 9068/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.057/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.46 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 180.713 ​     1 -total
 + ​38.91% ​  ​70.318 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​25.71% ​  ​46.454 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​25.19% ​  ​45.515 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7907;​p_nh&#​7845;​t
 + ​23.95% ​  ​43.277 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​21.34% ​  ​38.569 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Namthip_Jongrachatawiboon
 + ​19.83% ​  ​35.828 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_Musical_artist
 + ​16.68% ​  ​30.150 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  5.15%    9.302      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th_icon
 +  4.84%    8.743      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Icon
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1422638-0!canonical and timestamp 20181017121418 and revision id 40098347
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
101-s-nghi-p-i-n-nh-c-a-namthip-jongrachatawiboon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)