User Tools

Site Tools


101-smeryngolaphria-bicolorala-la-gi

Smeryngolaphria bicolorala
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Smeryngolaphria
Loài (species) S. bicolorala
Danh pháp hai phần
Smeryngolaphria bicolorala
Tomasovic, 2003

Smeryngolaphria bicolorala là một loài ruồi trong họ Asilidae. Smeryngolaphria bicolorala được Tomasovic miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Smeryngolaphria bicolorala tại Wikispecies
101-smeryngolaphria-bicolorala-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)