User Tools

Site Tools


101-sphagomyia-kenya-la-gi

Sphagomyia kenya
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Sphagomyia
Loài (species) S. kenya
Danh pháp hai phần
Sphagomyia kenya
Londt, 2002

Sphagomyia kenya là một loài ruồi trong họ Asilidae. Sphagomyia kenya được Londt miêu tả năm 2002. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Sphagomyia kenya tại Wikispecies
101-sphagomyia-kenya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)