User Tools

Site Tools


101-stenopogon-damias-la-gi

Stenopogon damias
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. damias
Danh pháp hai phần
Stenopogon damias
Walker, 1849

Stenopogon damias là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon damias được Walker miêu tả năm 1849. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon damias tại Wikispecies
101-stenopogon-damias-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)