User Tools

Site Tools


101-stenopogon-festae-la-gi

Stenopogon festae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. festae
Danh pháp hai phần
Stenopogon festae
Bezzi, 1925

Stenopogon festae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon festae được Bezzi miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon festae tại Wikispecies
101-stenopogon-festae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)