User Tools

Site Tools


101-stenopogon-imbrex-la-gi

Stenopogon imbrex
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. imbrex
Danh pháp hai phần
Stenopogon imbrex
Walker, 1849

Stenopogon imbrex là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon imbrex được Walker miêu tả năm 1849. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon imbrex tại Wikispecies
101-stenopogon-imbrex-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)