User Tools

Site Tools


101-stenopogon-iphis-la-gi

Stenopogon iphis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. iphis
Danh pháp hai phần
Stenopogon iphis
Séguy, 1932

Stenopogon iphis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon iphis được Séguy miêu tả năm 1932. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon iphis tại Wikispecies
101-stenopogon-iphis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)