User Tools

Site Tools


101-stenopogon-kocheri-la-gi

Stenopogon kocheri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. kocheri
Danh pháp hai phần
Stenopogon kocheri
Timon-David, 1951

Stenopogon kocheri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon kocheri được Timon-David miêu tả năm 1951. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon kocheri tại Wikispecies
101-stenopogon-kocheri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)