User Tools

Site Tools


101-stenopogon-koreanus-la-gi

Stenopogon koreanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. koreanus
Danh pháp hai phần
Stenopogon koreanus
Young, 2005

Stenopogon koreanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon koreanus được Young miêu tả năm 2005. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon koreanus tại Wikispecies
101-stenopogon-koreanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)