User Tools

Site Tools


101-stenopogon-nigrofasciatus-la-gi

Stenopogon nigrofasciatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. nigrofasciatus
Danh pháp hai phần
Stenopogon nigrofasciatus
Brunetti, 1928

Stenopogon nigrofasciatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon nigrofasciatus được Brunetti miêu tả năm 1928. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon nigrofasciatus tại Wikispecies
101-stenopogon-nigrofasciatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)