User Tools

Site Tools


101-stenopogon-pradhani-la-gi

Stenopogon pradhani
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. pradhani
Danh pháp hai phần
Stenopogon pradhani
Joseph & Parui, 1976

Stenopogon pradhani là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon pradhani được Joseph & Parui miêu tả năm 1976. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon pradhani tại Wikispecies
101-stenopogon-pradhani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)