User Tools

Site Tools


101-stenopogon-pseudosabaudus-la-gi

Stenopogon pseudosabaudus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. pseudosabaudus
Danh pháp hai phần
Stenopogon pseudosabaudus
Lehr, 1963

Stenopogon pseudosabaudus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon pseudosabaudus được Lehr miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon pseudosabaudus tại Wikispecies
101-stenopogon-pseudosabaudus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)