User Tools

Site Tools


101-stenopogon-rufescens-la-gi

Stenopogon rufescens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. rufescens
Danh pháp hai phần
Stenopogon rufescens
Theodor, 1980

Stenopogon rufescens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon rufescens được Theodor miêu tả năm 1980. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon rufescens tại Wikispecies
101-stenopogon-rufescens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)