User Tools

Site Tools


101-stenopogon-werneri-la-gi

Stenopogon werneri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. werneri
Danh pháp hai phần
Stenopogon werneri
Engel, 1933

Stenopogon werneri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon werneri được Engel miêu tả năm 1933. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon werneri tại Wikispecies
101-stenopogon-werneri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)