User Tools

Site Tools


101-stichopogon-albellus-la-gi

Stichopogon albellus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. albellus
Danh pháp hai phần
Stichopogon albellus
Loew, 1856

Stichopogon albellus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon albellus được Loew miêu tả năm 1856. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon albellus tại Wikispecies
101-stichopogon-albellus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)