User Tools

Site Tools


101-stichopogon-auctus-la-gi

Stichopogon auctus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. auctus
Danh pháp hai phần
Stichopogon auctus
Bezzi, 1912

Stichopogon auctus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon auctus được Bezzi miêu tả năm 1912. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon auctus tại Wikispecies
101-stichopogon-auctus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)