User Tools

Site Tools


101-stichopogon-basiti-la-gi

Stichopogon basiti
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. basiti
Danh pháp hai phần
Stichopogon basiti
Joseph & Parui, 1997

Stichopogon basiti là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon basiti được Joseph & Parui miêu tả năm 1997. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon basiti tại Wikispecies
101-stichopogon-basiti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)