User Tools

Site Tools


101-stichopogon-canus-la-gi

Stichopogon canus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. canus
Danh pháp hai phần
Stichopogon canus
Séguy, 1932

Stichopogon canus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon canus được Séguy miêu tả năm 1932. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon canus tại Wikispecies
101-stichopogon-canus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)