User Tools

Site Tools


101-stichopogon-dorsatus-la-gi

Stichopogon dorsatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. dorsatus
Danh pháp hai phần
Stichopogon dorsatus
Becker, 1915

Stichopogon dorsatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon dorsatus được Becker miêu tả năm 1915. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon dorsatus tại Wikispecies
101-stichopogon-dorsatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)