User Tools

Site Tools


101-stichopogon-dubiosus-la-gi

Stichopogon dubiosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. dubiosus
Danh pháp hai phần
Stichopogon dubiosus
Villeneuve, 1920

Stichopogon dubiosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon dubiosus được Villeneuve miêu tả năm 1920. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon dubiosus tại Wikispecies
101-stichopogon-dubiosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)