User Tools

Site Tools


101-stichopogon-gracilifemur-la-gi

Stichopogon gracilifemur
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. gracilifemur
Danh pháp hai phần
Stichopogon gracilifemur
Nagatomi, 1983

Stichopogon gracilifemur là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon gracilifemur được Nagatomi miêu tả năm 1983. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon gracilifemur tại Wikispecies
101-stichopogon-gracilifemur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)