User Tools

Site Tools


101-stichopogon-indicus-la-gi

Stichopogon indicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. indicus
Danh pháp hai phần
Stichopogon indicus
Joseph & Parui, 1997

Stichopogon indicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon indicus được Joseph & Parui miêu tả năm 1997. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon indicus tại Wikispecies
101-stichopogon-indicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)