User Tools

Site Tools


101-stichopogon-punctiferus-la-gi

Stichopogon punctiferus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. punctiferus
Danh pháp hai phần
Stichopogon punctiferus
Bigot, 1878

Stichopogon punctiferus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon punctiferus được Bigot miêu tả năm 1878. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon punctiferus tại Wikispecies
101-stichopogon-punctiferus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)