User Tools

Site Tools


101-stichopogon-ramakrishnai-la-gi

Stichopogon ramakrishnai
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. ramakrishnai
Danh pháp hai phần
Stichopogon ramakrishnai
Joseph & Parui, 1997

Stichopogon ramakrishnai là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon ramakrishnai được Joseph & Parui miêu tả năm 1997. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon ramakrishnai tại Wikispecies
101-stichopogon-ramakrishnai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)