User Tools

Site Tools


101-stichopogon-schnusei-la-gi

Stichopogon schnusei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. schnusei
Danh pháp hai phần
Stichopogon schnusei
(Bezzi, 1910)

Stichopogon schnusei là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon schnusei được Bezzi miêu tả năm 1910. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon schnusei tại Wikispecies
101-stichopogon-schnusei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)