User Tools

Site Tools


101-stichopogon-surcoufi-la-gi

Stichopogon surcoufi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. surcoufi
Danh pháp hai phần
Stichopogon surcoufi
Villeneuve, 1920

Stichopogon surcoufi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon surcoufi được Villeneuve miêu tả năm 1920. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon surcoufi tại Wikispecies
101-stichopogon-surcoufi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)