User Tools

Site Tools


101-stichopogon-villiersi-la-gi

Stichopogon villiersi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. villiersi
Danh pháp hai phần
Stichopogon villiersi
Séguy, 1955

Stichopogon villiersi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon villiersi được Séguy miêu tả năm 1955. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon villiersi tại Wikispecies
101-stichopogon-villiersi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)