User Tools

Site Tools


101-stiphrolamyra-annae-la-gi

Stiphrolamyra annae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stiphrolamyra
Loài (species) S. annae
Danh pháp hai phần
Stiphrolamyra annae
Londt, 1983

Stiphrolamyra annae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stiphrolamyra annae được Londt miêu tả năm 1983. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stiphrolamyra annae tại Wikispecies
101-stiphrolamyra-annae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)