User Tools

Site Tools


101-stiphrolamyra-schoemani-la-gi

Stiphrolamyra schoemani
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stiphrolamyra
Loài (species) S. schoemani
Danh pháp hai phần
Stiphrolamyra schoemani
Londt, 1983

Stiphrolamyra schoemani là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stiphrolamyra schoemani được Londt miêu tả năm 1983. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stiphrolamyra schoemani tại Wikispecies
101-stiphrolamyra-schoemani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)