User Tools

Site Tools


101-stiphrolamyra-sinaitica-la-gi

Stiphrolamyra sinaitica
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stiphrolamyra
Loài (species) S. sinaitica
Danh pháp hai phần
Stiphrolamyra sinaitica
Theodor, 1980

Stiphrolamyra sinaitica là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stiphrolamyra sinaitica được Theodor miêu tả năm 1980. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stiphrolamyra sinaitica tại Wikispecies
101-stiphrolamyra-sinaitica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)