User Tools

Site Tools


101-stiphrolamyra-vitai-la-gi

Stiphrolamyra vitai
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stiphrolamyra
Loài (species) S. vitai
Danh pháp hai phần
Stiphrolamyra vitai
Hradský & Geller-Grimm, 1997

Stiphrolamyra vitai là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stiphrolamyra vitai được Hradský & Geller-Grimm miêu tả năm 1997. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stiphrolamyra vitai tại Wikispecies
101-stiphrolamyra-vitai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)