User Tools

Site Tools


101-storthyngomerus-potanodrilus-la-gi

Storthyngomerus potanodrilus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Storthyngomerus
Loài (species) S. potanodrilus
Danh pháp hai phần
Storthyngomerus potanodrilus
Londt, 1998

Storthyngomerus potanodrilus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Storthyngomerus potanodrilus được Londt miêu tả năm 1998. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Storthyngomerus potanodrilus tại Wikispecies
101-storthyngomerus-potanodrilus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)