User Tools

Site Tools


101-strombocodia-elegans-la-gi

Strombocodia elegans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Strombocodia
Loài (species) S. elegans
Danh pháp hai phần
Strombocodia elegans
Hermann, 1912

Strombocodia elegans là một loài ruồi trong họ Asilidae. Strombocodia elegans được Hermann miêu tả năm 1912. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Strombocodia elegans tại Wikispecies
101-strombocodia-elegans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)