User Tools

Site Tools


101-synolcus-amnoni-la-gi

Synolcus amnoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Synolcus
Loài (species) S. amnoni
Danh pháp hai phần
Synolcus amnoni
Londt, 1990

Synolcus amnoni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Synolcus amnoni được Londt miêu tả năm 1990. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Synolcus amnoni tại Wikispecies
101-synolcus-amnoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)