User Tools

Site Tools


101-synolcus-griseus-la-gi

Synolcus griseus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Synolcus
Loài (species) S. griseus
Danh pháp hai phần
Synolcus griseus
Engel, 1927

Synolcus griseus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Synolcus griseus được Engel miêu tả năm 1927. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Synolcus griseus tại Wikispecies
101-synolcus-griseus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)