User Tools

Site Tools


101-synolcus-spinosus-la-gi

Synolcus spinosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Synolcus
Loài (species) S. spinosus
Danh pháp hai phần
Synolcus spinosus
Londt, 1980

Synolcus spinosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Synolcus spinosus được Londt miêu tả năm 1980. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Synolcus spinosus tại Wikispecies
101-synolcus-spinosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)