User Tools

Site Tools


101-systellogaster-parva-la-gi

Systellogaster parva
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Systellogaster
Loài (species) S. parva
Danh pháp hai phần
Systellogaster parva
Martin, 1975

Systellogaster parva là một loài ruồi trong họ Asilidae. Systellogaster parva được Martin miêu tả năm 1975. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Systellogaster parva tại Wikispecies
101-systellogaster-parva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)