User Tools

Site Tools


101-t-ng-c-ng-ty-d-c-vi-t-nam-la-gi

Tổng Công ty Dược Việt Nam

Loại hình

Cty TNHH
Ngành nghề Dược
Thành lập 1971[1]
Trụ sở chính 12 Ngô Tất Tố - Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội
Sản phẩm Thuốc tân dược, trang thiết bị y tế,...
Website http://vinapharm.com.vn/

Tổng Công ty Dược Việt Nam (VINAPHARM) là một Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Y tế được chuyển đổi theo Quyết định số 2335/QĐ-BYT ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc chuyển Tổng Công ty Dược Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.

- Fax: 84 - 04 - 3 8443665

101-t-ng-c-ng-ty-d-c-vi-t-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)