User Tools

Site Tools


101-takahashi-korekiyo-la-gi

Tử tước Takahashi Korekiyo (高橋 是清 Takahashi Korekiyo?, Cao Kiều Thị Thanh) (27 tháng 7 1854 - 26 tháng 2 1936) là một chính trị gia và là thủ tướng thứ 13 (13 tháng 11 1921 - 12 tháng 6 1922) của Nhật Bản. Ông được biết đến là một chuyên gia tài chính trong suốt sự nghiệp chính trị của mình.

101-takahashi-korekiyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)