User Tools

Site Tools


101-tampico-tamaulipas-la-gi

Tampico là một đô thị thuộc bang Tamaulipas, México. Năm 2005, dân số của đô thị này là 303924 người.[1]

Dữ liệu khí hậu của Tampico, Tamaulipas (1951–2010)
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 33.0 36.5 42.0 40.5 43.5 38.5 37.0 37.5 39.0 37.0 37.5 36.2 43,5
Trung bình cao °C (°F) 22.9 24.3 26.8 29.3 31.2 32.0 32.0 32.4 31.6 29.9 27.0 24.1 28,6
Trung bình ngày, °C (°F) 18.8 20.1 22.8 25.5 27.7 28.6 28.5 28.7 27.9 26.0 22.9 19.9 24,8
Trung bình thấp, °C (°F) 14.7 15.9 18.8 21.7 24.2 25.1 24.9 25.0 24.2 22.0 18.8 15.8 20,9
Thấp kỉ lục, °C (°F) 1.0 3.0 8.0 12.0 15.2 19.5 20.0 19.5 16.5 9.0 6.0 −1.5 −1,5
Lượng mưa, mm (inch) 26.3
(1.035)
21.4
(0.843)
17.2
(0.677)
22.5
(0.886)
53.5
(2.106)
177.6
(6.992)
146.8
(5.78)
157.9
(6.217)
280.4
(11.039)
144.7
(5.697)
44.5
(1.752)
44.3
(1.744)
1.137,1
(44,768)
% độ ẩm 78 78 77 77 78 78 78 77 78 77 78 77 78
Số ngày mưa TB (≥ 0.1 mm) 5.8 5.0 3.6 3.9 4.5 9.7 11.6 12.0 14.6 9.6 6.8 6.5 93,6
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 116.4 134.2 175.6 176.1 203.0 233.6 220.3 221.3 183.6 192.7 148.4 131.1 2.136,3
Nguồn #1: Servicio Meteorologico Nacional (độ ẩm 1981–2000)[2][3]
Nguồn #2: NOAA (nắng 1961–1990)[4]
101-tampico-tamaulipas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)