User Tools

Site Tools


101-taraz-la-gi

Taraz (tiếng Kazakh: Тараз / Taraz), là thành phố thủ tỉnh Zhambyl, nằm ở phía nam, gần biên giới với Kyrgyzstan, bên sông Talas. Thành phố có dân số 406.000 người (2009) so với 330.100 người năm 1999, tăng 9% từ năm 1989, là một trong những thành phố có mức tăng dân số nhanh nhất ở quốc gia này, sau Astana và Türkistan. Tên cũ của Taraz gồm có Jambyl hay Zhambyl (tiếng Kazakh: Жамбыл / Jambıl, chi đến năm 1997), Dzhambul ([Джамбул] lỗi: {{lang-xx}}: văn bản có thẻ đánh dấu in xiên (trợ giúp), cho đến năm 1993), Mirzoyan (tiếng Nga: Мирзоян, cho đến năm 1938), Aulie-Ata (tiếng Nga: Аулие-Ата, Kazakh: Әулие-Ата / Äwlïe-Ata, tiếng Chagatai: اولياه اتا, tiếng Ba Tư: تراز‎, cho đến năm 1936) và Talas (Талас, cho đến năm 1856).

Khí hậu Taraz

Dữ liệu khí hậu của Taraz
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Trung bình cao °C (°F) 0
(32)
2
(36)
11
(52)
20
(68)
28
(82)
32
(90)
35
(95)
32
(90)
27
(81)
19
(66)
9
(48)
1
(34)
18
(64)
Trung bình thấp, °C (°F) −10
(14)
−7
(19)
−1
(30)
6
(43)
11
(52)
16
(61)
18
(64)
16
(61)
10
(50)
2
(36)
−4
(25)
−8
(18)
4
(39)
Giáng thủy mm (inch) 25
(0.98)
27
(1.06)
30
(1.18)
35
(1.38)
25
(0.98)
10
(0.39)
5
(0.2)
5
(0.2)
5
(0.2)
15
(0.59)
25
(0.98)
35
(1.38)
242
(9,53)
Nguồn: Svali.ru[1]
  1. ^ “Svali.ru” (bằng tiếng Nga). Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2012. 
101-taraz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)