User Tools

Site Tools


101-th-nh-an-th-tr-n-la-gi

Thạnh An là một thị trấn thuộc huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Thị trấn Thạnh An có diện tích 17,82 km², dân số năm 2015 là 18.670 người,[1] mật độ dân số đạt 1.450 người/km². Thạnh An là đô thị lớn thứ 6 sau 5 quận của TP.Cần Thơ và là thị trấn lớn nhất thành phố ! Trong tương lai đến năm 2020 Thạnh An sẽ trở thành đô thị loại IV và dự kiến trở thành thị xã vào năm 2030 với diện tích 40 km², dân số khoảng 50.000 dân và mật độ đạt 1.600 người/km².

101-th-nh-an-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)