User Tools

Site Tools


101-th-nh-edo-la-gi

Thành Giang Hộ
江戸城
Chiyoda, Tokyo, Nhật Bản
Edo P detail.jpg

Thành Edo với các cung điện cư trú xung quanh, tranh thế kỷ 17.

Loại Đất bằng phẳng
Thông tin địa điểm
Kiểm soát bởi Imperial Household Agency
Điều kiện Phần lớn phế tích, một số phần được xây lại sau thế chiến II. Địa điểm của Hoàng cung Tokyo ngày nay.
Lịch sử địa điểm
Xây dựng 1457
Xây dựng bởi Ōta Dōkan, Tokugawa Ieyasu
Sử dụng 1457-1868, then from 1868-1873
Vật liệu đá granit, đất, gỗ
Bị phá hủy The tenshu (giữ) đã bị hỏa hoạn phá hủy năm 1657, phần lớn phần còn lại bị phả hủy bởi một trận hỏa hoạn nữa vào ngày 5 tháng 5 năm 1873, và trong thế chiến II.
Thông tin đơn vị đồn trú
Người chiếm giữ Mạc phủ Tokugawa

Thành Edo (江戸城 (Giang Hộ thành) Edo-jō?) hay còn gọi là Thành Chiyoda (千代田城 (Thiên Đại Điền thành) Chiyoda-jō?) là một thành ở khu đất bằng phẳng, xây dựng năm 1457 bởi Ota Dōkan. Nó nằm trong Chiyoda ở Tokyo, thời đó được gọi là Edo, Toshima, tỉnh Musashi. Tokugawa Ieyasu thiết lập Mạc phủ Tokugawa ở đây. Đó là nơi cư trú của các Chinh di Đại tướng quân và vị trí của Mạc phủ, và cũng có chức năng là thủ đô quân sự trong thời kỳ Edo của lịch sử Nhật Bản. Sau sự kiện đầu hàng của Mạc Phủ và cuộc Minh Trị Duy Tân, thành này đã bị phá bỏ để xây Hoàng cung Tokyo.

  • Ponsonby-Fane, Richard A. B. (1956). Kyoto: The Old Capital of Japan, 794-1869. Kyoto: The Ponsonby Memorial Society.
  • Schmorleitz, Morton S. (1974). Castles in Japan. Tokyo: Charles E. Tuttle Co. tr. 99–112. ISBN 0-8084-1102-4. 
  • Motoo, Hinago (1986). Japanese Castles. Tokyo: Kodansha. tr. 200 pages. ISBN 0-87011-766-1. 

Tọa độ: 35°41′18″B 139°45′16″Đ / 35,688324°B 139,754389°Đ / 35.688324; 139.754389

101-th-nh-edo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)